Distribution Request - Home
Distribution Request

บริษัทฯ ยินดีต้อนรับ ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สินค้า iWalk ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นสินค้า ที่มีหลากหลายประเภท อาทิ แบตเตอรี่สำรอง , อุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งจะมีอยู่หลายแบบหลายรุ่น

  

iWalk มีทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นตอบสนองตลาดให้ทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถป้อนสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวแทน ที่ไม่จำเป็นต้องมองหาสินค้าอื่น หรือกังวลต่อการหาสินค้าเข้าร้าน บริษัทฯ จะคอยให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าใหม่ไปให้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการทำตลาด สร้างแบรนด์สินค้า และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงส่งและสนับสนุนการขายให้แก่ตัวแทน


ดังนั้นสำหรับ ผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทน สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่ ฝ่ายขาย 0-2635-6575 หรือ อีเมล์มาหาเราที่ sales@iwalkthaialnd.com


" สิ่งสำคัญที่เรายึดมั่น คือ ธุรกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน "