ทางบริษัทฯ  ดำเนินการจัดส่งสินค้า  2 รูปแบบ คือ

1. การส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน    3.jpg
กทม.และปริมณฑล   3-5 วันทำการ   ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ (นับจากวันแจ้งชำระเงิน)

2. การส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS  6.jpg
กทม.และปริมณฑล   1 วันทำการ      ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ (นับจากวันแจ้งชำระเงิน)

อัตราค่าจัดส่งสินค้า 

การจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน    ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ
การจัดส่งแบบไปรษณีย์ EMS          คิดค่าบริการเริ่มต้น  50 บาท
สั่งซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ

เงื่อนไขการจัดส่ง

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า ท่านจะต้องชำระเงินค่าสินค้ามาตามวิธีการชำระที่ท่านเลือกไว้ และได้มีการยืนยันการชำระเงินมายังบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะทำการบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่าน โดยเร็ว และเมื่อดำเนินการจัดส่งแล้วจะแจ้ง Track No. ไปให้ท่านทราบทางอีเมล์ เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้